Faculty Members

As of October 1, 2022
 • Miyagawa, Hisashi
  • Director
  • [Job title]
   Professor
  • [Remarks]
 • Palihawadana, Ruchira
  • [Job title]
   Professor
  • [Remarks]
 • Kawai, Junko
  • [Job title]
   Professor
  • [Remarks]
 • Iemoto, Taro
  • [Job title]
   Associate Professor
  • [Remarks]
 • Yukawa, Shikiko
  • [Job title]
   Associate Professor
  • [Remarks]
 • Sasaki, Yuki
  • [Job title]
   Program-Specific Associate Professor
  • [Remarks]
 • Akuzawa, Koyo
  • [Job title]
   Senior Lecturer
  • [Remarks]
 • Kawachi, Ayaka
  • [Job title]
   Program-Specific Senior Lecturer
  • [Remarks]
Job title Name Remarks
Director Professor Miyagawa, Hisashi
Professor Palihawadana, Ruchira
Professor Kawai, Junko
Associate Professor Iemoto, Taro
Associate Professor Yukawa, Shikiko
Program-Specific Associate Professor Sasaki, Yuki
Senior Lecturer Akuzawa, Koyo
Program-Specific Senior Lecturer Kawachi, Ayaka