Faculty Members of Kyoto iUP Office

As of April 1, 2022
 • Miyagawa, Hisashi
  • [Division]
   Director
  • [Job title]
   Professor
  • [Remarks]
 • Hasebe, Shinji
  • [Division]
   Vice Director
  • [Job title]
   Program-Specific Professor
  • [Remarks]
 • Kim, Chul-Woo
  • [Job title]
   Professor
  • [Remarks]
 • Yoshizaki, Takenao
  • [Job title]
   Program-Specific Professor
  • [Remarks]
 • Sato, Toru
  • [Job title]
   Program-Specific Professor
  • [Remarks]
 • Yoden, Shigeo
  • [Job title]
   Program-Specific Professor
  • [Remarks]
 • Kawai, Junko
  • [Job title]
   Professor
  • [Remarks]
 • Han, Liyou
  • [Job title]
   Associate Professor
  • [Remarks]
 • Sasaki, Yuki
  • [Job title]
   Program-Specific Associate Professor
  • [Remarks]
 • Okada, Yukinori
  • [Job title]
   Program-Specific Senior Lecturer
  • [Remarks]
Job title Name Remarks
Director Professor Miyagawa, Hisashi
Vice Director Program-Specific Professor Hasebe, Shinji
Professor Kim, Chul-Woo
Program-Specific Professor Yoshizaki, Takenao
Program-Specific Professor Sato, Toru
Program-Specific Professor Yoden, Shigeo
Professor Kawai, Junko
Associate Professor Han, Liyou
Program-Specific Associate Professor Sasaki, Yuki
Program-Specific Senior Lecturer Okada, Yukinori
KYOTO UNIVERSITY 125th